Antreprenoriatul - o alternativă de carieră excelentă (ACE)

Creșterea ocupării de muncă prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană prin promovarea culturii antreprenoriale și dezvoltarea cunoștințelor, aptitudinilor, deprinderilor antreprenoriale și manageriale în regiunea Sud Muntenia (județele Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova, Teleorman).

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 POCU / 82/3/7/105905
Durată proiect: 2017 - 2020 (3 ani)

Antreprenoriatul Dezvoltă Ardealul (ADA)

Creșterea ocupării de muncă prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană prin promovarea culturii antreprenoriale și dezvoltarea cunoștințelor, aptitudinilor, deprinderilor antreprenoriale și manageriale în regiunea Centru (județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu)

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 POCU/82/3/7/105904
Durată proiect: 2017 - 2020 (3 ani)

Dezvoltarea unei rețele europene pentru protejarea terenurilor private – LIFE ELCN

Programul LIFE, Proiectele pregătitoare LIFE. Înființarea unei rețele europene pentru protejarea terenurilor private ADEPT - acțiune pilot: Crearea de stimulente comerciale pentru cooperarea proprietarilor de terenuri cu scopul protejării naturii

Finanțat de: Comisia Europeană
Durată proiect: 2017 - 2020 (3 years)

RBAPS- Plăți pentru Biodiversitate pe Baza Rezultatelor: O nouă schemă pilot de agri-mediu pentru regiunile Târnava Mare și Pogany Havas

O schemă de agri-mediu ”bazată pe rezultate” ce are în centru fânețele cu Înaltă Valoare Naturală, și oferă recompense managementului practic ce produce fân de de calitate și protejează speciile sălbatice.

Finanțat de: DG Mediu, Comisia Europeană
Durată proiect: 2016 - 2019 (3 ani)

STACCATO - Susținerea schimbării agro-culturale prin ingineria ecologică și utilizarea optimă a resurselor naturale

Analiza și evaluarea Serviciilor Ecosistemice (ESS), atât în mod izolat, cât și în raport unele cu celelalte, și sensibilitatea acestora față de modelele de utilizare a terenurilor în peisaje dominate de agricultură.

Finanțat de:BiodivERsA, fonduri UE
Durată proiect: 2014 - 2018 (4 ani)

Operațiunea Wallacea

În 2013, Fundația ADEPT a început un parteneriat pe termen lung cu Operațiunea Wallacea. OpWall întreprinde un program la scară globală cu elevi și studenți universitari pentru a colecta informații despre schimbările și amenințările cu care se confruntă la nivel mondial zonele importante ca biodiversitate. Târnava Mare a fost selectată drept zonă extrem de importantă din punct de vedere al biodiversității din Europa.

Finanțat de: Opwall Trust
Durată proiect: 2013 - (perioadă deschisă)

Consolidarea capacității organizaționale

Asistență în vederea consolidării capacității organizaționale pentru Fundația ADEPT Transilvania

Finanțat de: Fauna and Flora International
Durată proiect: 2010 - 2018 (8 ani)

Școala din Angofa- Activități educaționale și impactul acestora

Renovată și echipată adecvat, școala va deveni un important centru regional pentru activități educaționale.

Finanțat de: Marcela Trust
Durată proiect: 2017 - 2018 (2 ani)

Protejarea habitatelor prin achiziționarea de teren

Protejarea prin achiziționarea unor parcele de teren cu o valoare a biodiversității importantă, amenințate de schimbarea metodelor de management

Finanțat de: Fauna and Flora International și Grass Valley Trust
Durată proiect: 2013- 2018 (5 ani)

AgriSpin- Spațiu pentru Inovare în Agricultură

Agrispin sporește diseminarea inovațiilor agricole în comunitatea agricolă europeană, prin amplificarea exemplelor de bună practică în ceea ce privește sistemele de sprijin al inovării și prin studierea multifactorială a metodelor de stimulare a inovării și de eliminare a obstacolelor.

Finațat prin: Programul de cercetare și inovare al UE Horizon 2020
Durată proiect: 2014-2017 (3 ani)

Ciclaton

O competiție unică care poartă participanții timp de 5 zile pe un traseu de 660 de kilometri, în 11 orașe. Dincolo de pasiunea pentru ciclism, participanții se înscriu pentru a susține una dintre cauzele educaționale.

Finanțat de: Fundația Orange și alți parteneri
Durată proiect: 2014 - 2017 (3 ani)

Reanimarea vechilor meșteșuguri locale - Atelierul de Ceramică din Saschiz

Inițierea unor tineri din zona satelor săsești din Transilvania în arta olăritului pentru a resuscita fostul centru de ceramică de Saschiz, renumit pentru albastrul intens încă din anii 1700.

Finanțat de: Fundația Camelia Botnar
Durată Proiect: 2012- 2017 (5 ani)

Dezvoltare Rurală și Terenuri Agricole cu Înaltă Valoare Naturală în România

Creșterea viabilității economice a comunităților din zone cu Înaltă Valoare Naturală din România și menținerea beneficiilor generate de agricultură și mediu.

Finanțat de: Programul de Cooperare Elvețiano-Român
Durată Proiect: 2013 - 2016 (3 ani)

ESSEDRA- Dezvoltare Socio-Economică și de Mediu durabilă a Zonelor Rurale

Proiect internațional elaborat în parteneriat cu Slow Food International și cu încă alte 10 organizații din 8 țări, pentru a împărtăși experiențe și promovarea produselor locale/tradiționale din întreaga Europă.

Finanțat de: Comisia Europeană prin DG pentru Extindere
Durată Proiect: 2012- 2016 (4 ani)

GIRO- Dezvoltarea Produselor cu Indicație Geografică în România

Proiect internațional dezvoltat în parteneriat cu AGRIDEA și Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru a construi un sistem corespunzător de protejare a produselor agro-alimentare cu Indicație Geografică.

Finanțat de: Comisia Europeană
Durată proiect: 2012- 2016 (4 ani)

Infrastructura verde din Sighișoara-Târnava Mare Natura 2000 - Descoperă Târnava Mare pe Bicicletă

Crearea unei rețele sau a unei infrastructuri verzi, "deținută" de comunitățile locale, care va cataliza cooperarea locală în dezvoltarea întreprinderilor ecologice

Proiect finanțat de un grant din Elveția prin Contribuția Elvețiană la Programul Extins al Uniunii Europene în România
Durată proiect: 2013 - 2016 (3 ani)

Economia socială - stimulent al dezvoltării economice în regiunile București - Ilfov, Centru, Nord Vest și Sud Muntenia - POSDRU/173/6.1/S/148732

Dezvoltarea a 5 structuri de economie socială și creșterea șanselor de integrare durabilă pe piața muncii în structurile economiei sociale a unui număr de 100 de persoane (din care 50% femei) din regiunile Ilfov, Centru, Nord Vest și Sud-Muntenia

Proiect finanțat prin Programul Operațional Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritară 6: Promovarea incluziunii sociale, Domeniul major de intervenţie: 6.1 Dezvoltarea economiei sociale
Durată Proiect: 2015 (1 an)

Stabilirea nivelului actual de monitorizare a pajiștilor cu Înaltă Valoare din România

Evaluarea stării de conservare a pajiștilor permanente situate în zonele eligibile pentru pachetele de măsuri de agromediu aplicabile terenurilor agricole cu categorie de pășuni permanente

Finanțat de: Comisia Europeană.
Beneficiar direct: Ministerul Agriculturii din România. ADEPT a fost un subcontractant pentru acest proiect specific
Durată Proiect: martie 2015 - septembrie 2015 (6 luni)

Pentru natură și comunități locale -elemente de bază ale unui sistem de management integrat Natura 2000 în zona Hârtibaciu-Târnava Mare- Olt-

Elaborarea Planului de Management pentru Situl Natura 2000 Sighișoara- Târnava Mare, RO SCI 0027

Finanțat prin: POS Mediu
Durată Proiect: 2011 - 2015 (4 ani)

Servicii Ecosisteme din Zonele Agricole cu Înaltă Valoare Naturală - Industria Verde - România

Producția ecologică și profitabilă a agricultorilor în cinci comunități locale din regiunea transilvănenei prin combinarea serviciilor tradiționale de gestionare a terenurilor și a ecosistemelor

Finanțat de:o subvenție din partea Norvegiei prin Granturile Norvegiei 2009-2014, în cadrul Programului de Inovare a Industriei Verzi din România
Durată Proiect: 2012 - 2014 (2 ani)

Târnava Mare SCI: Salvarea unui important ecosistem pastoral al Transilvaniei (STIPA)

Îmbunătățirea stării de conservare a sitului Sighișoara-Târnava Mare SCI Natura 2000, un habitat prioritar pentru pășuni uscate

Finanțat de: Programul LIFE +, Programul Natura și Biodiversitate al Uniunii Europene
Durată Proiect: 2011 - 2014 (3 ani)

Flori Sălbatice ale Europei – sărbătoare a culturilor și peisajelor rurale

Celebrarea diversității artistice și culturale în comunitățile rurale și promovarea acestei diversități în Europa

Finanțat de: DG Cultura - Comisia Europeană
Durată Proiect: 2012 - 2014 (2 ani)

Grundtvig – Agro-Biodiversitatea noastră

Parteneriat de învățare în vederea dezvoltării unei rețele de organizații non-guvernamentale din statele membre vechi și noi ale UE

Finanțat de: Grundtvig - Comisia Europeană
Durată Proiect: 2011 - 2013 (2 ani)

Promovarea producției sustenabile pentru comunitățile de ferme de familie într-un sit Natura 2000 din Transilvania

Sprijinirea comunităților rurale în identificarea beneficiilor locale rezultate din managementul tradițional al terenurilor

Finanțat de: Innovation Norway
Durată Proiect: 2009 - 2011 (2 ani)

Măsura de informare a PAC

Piețe demonstrative, sensibilizare internațională cu privire la sprijinul PAC pentru o agricultură durabilă, ce răspunde așteptărilor sociale ale Europei

Finanțat de: Uniunea Europeană, Direcția Generală pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală
Durată Proiect: 2011 (1 an)

Târnava Mare - asigurând viitorul peisajului HNV transilvănean

Dezvoltarea planului de management oficial, construirea capacităților locale și asigurarea managementului durabil al zonei Târnava Mare

Finanțat de: Darwin Initiative 
Durată Proiect: 2010 – Dec 2012 (2 ani)
Buget: £156,700

Cercetare: identificarea și conservarea habitatelor și speciilor din Târnava Mare ca model pentru conservarea europeană

Studii necesare pentru a justifica protecția sitului Târnava Mare

Finanțat de: UK Darwin Initiative
Durată Proiect: 2004 - 2007 (4 ani)

Proiecte comunitare la scară mică

Reutilizarea plantelor de colorare sălbatice
Fondul financiar comunitar

Finanțat de: Orange România
Durată Proiect: 2006 - 2008 (2 ani)

Vrei să ne susții activitatea?

Video

See film clips below about ADEPT activities, nature & school projects and agriculture projects in Târnava Mare.

NOUTĂȚI

PREMII

AFILIERI

Parteneri

Conservarea biodiversității și dezvoltarea comunității în Transilvania
TOP